Investeerder

Door onze ervaring in het ecologisch bouwen zijn wij uw partner bij het opzetten van het project. Van een paar vakantiewoningen tot een ecologisch appartementen complex wij hebben ervaring met diverse projecten. Vanaf het initiatief wordt er meegedacht met de haalbaarheid en realiseerbaarheid van het project. Hierbij worden de juiste partijen met elkaar in verbinding gebracht. Vanuit het ecologisch oogpunt wordt er advies gegeven over de optimale situering van het project. Daarnaast wordt vanuit de kostentechnische kant in iedere fase een update gegeven of het project financieel haalbaar is. Naast de financiƫle haalbaarheid denken wij mee met de constructieve haalbaarheid. Tijdens de constructieve haalbaarheid werken wij nauw samen met de constructeur en maken hier afgewogen keuzes in dit proces.

Vanuit de advies gesprekken proberen wij u als investeerder betrokken te houden bij het project. Hierbij zorgen wij voor wekelijks een stand van zaken hoe de werkzaamheden ervoor staan. De adviesrapporten zoals een omgevingsanalyse een milieuprestatie berekening of andere adviesrapporten maken wij binnen de organisatie. Hierdoor ontstaan er kortere lijntjes wanneer er een aanpassing wordt gedaan die invloed heeft op de berekeningen. Vanuit het initiatief kunnen wij het plan verder uitwerken met de daarbij behorende presentaties. Wanneer het initiatief plan akkoord is wordt er verder gegaan met het ontwerp en vergunningstraject. Hierbij proberen wij de juiste uitgangspunten van ecologisch bouwen te implementeren binnen het plan. Door vooraf genoeg tijd te nemen om alle zaken te evalueren worden eventuele problemen op tijd voorkomen. Vanaf het ontwerp wordt het engineeringsproces samen met de aannemer opgestart. Hierbij kunnen wij de aannemer voorzien van onze engineeringspakketten. Door hiervoor te kiezen weet u als investeerder dat de kwaliteit die vanaf het initiatief plan naar het ontwerp en naar de bouw er blijft. Door toezicht te houden op het gehele bouwproces wordt vanaf het begin de regie in handen gehouden. Hierbij hoeft het investeringsproject niet via 5 partijen en gaat hierdoor geen informatie verloren.

Voor meer informatie over wat wij voor u als investeerder kunnen betekenen willen wij u graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek kan er gekeken worden wat de ecologische en duurzame toevoeging kan zijn voor uw project.

Top