Energiezuinig bouwen

In totaal nemen alle gebouwen ongeveer 35% van het gehele Nederlandse energieverbruik voor haar rekening. Dit brengt een tal van problemen met zich mee. Het grootste probleem hangt boven de toekomstige generatie. Het is geen nieuws meer dat de fossiele brandstoffen opraken en dat het milieu vervuild is. Hiervoor zijn al vele maatregelen genomen. Denk hierbij aan stijgende brandstofprijzen en accijns. Hoe ziet een leven zonder elektriciteit en gas eruit? En is dit een probleem waar wij ons nu zorgen over moeten maken?

Bio-ecologische woningen van EcoBuildings maken gebruik van het Trias Energetica model. Dit model is een drie-stappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Het model ziet er als volgt uit:

  1. Beperk het energieverbruik;
  2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen;
  3. Gebruik eindige energiebronnen zo effici├źnt mogelijk.

Doordat de woningen van EcoBuildings goed geïsoleerd zijn wordt het energieverbruik beperkt. Hierdoor wordt bespaard op dure installaties en zullen de energiekosten lager uitvallen. Door te kiezen voor een dikke isolatielaag voldoet de woning aan de huidige BENG (bijna energie neutraal gebouwen) eisen die de overheid heeft vastgesteld. Deze eisen worden getoetst bij de vergunningsaanvraag.

Top