Circulair bouwen

De overheid heeft als doelstelling om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te verminderen. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een volledige circulaire economie tot stand te brengen. Ook de bouwsector krijgt te maken met deze doelstellingen waardoor maatregelen genomen moeten worden om deze doelstellingen te halen. In de bio-ecologische sector is de oplossing al gevonden. De bio-ecologische sector voldoet namelijk ruimschoots aan deze doelstelling. Door bio-ecologisch te bouwen wordt er geen CO2  uitgestoten maar juist opgeslagen in de constructie. Daarnaast zijn alle materialen die worden toegepast in de bio-ecologische sector onuitputtelijk en hergroeibaar. Deze materialen bestaan uit grondstoffen van plantaardige, dierlijke en/of minerale oorsprong. Daarnaast bevatten deze materialen geen chemische toevoegstoffen.

Doordat EcoBuildings gebruikt maakt van bio-ecologische materialen en bouwmethoden is de circulariteit hoog. Hierdoor loopt de bio-ecologische sector voor ten opzichte van andere bouwsectoren wat betreft circulariteit. EcoBuildings kan u advies geven in het toe passen van bio-ecologische circulaire materialen en bouwmethoden en kan u verschillende voorbeelden laten zien.

Top