Aannemer

In de bouw zijn er verschillende disciplines, zo is iedere discipline gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied. Zo worden er veel disciplines uitbesteed aan onderaannemers zoals de fundering, dekvloeren, kozijnen en andere prefab elementen. Dit wordt gedaan omdat zij gespecialiseerd zijn in de discipline en dit dagelijks mee bezig zijn. Wij zijn van mening dat iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Wij vinden het belangrijker dat de aannemer zijn tijd besteed aan het kwalitatief bouwen van het gebouw. En dat hij ervoor zorgt dat wat er op tekening ook daadwerkelijk wordt gebouwd volgens de richtlijnen van de leverancier.

Tijdens het bouwen kan er veel aandacht worden besteed aan de werkvoorbereiding en aan het maken van werktekeningen. Uit ervaring blijkt dat de werktekeningen te weinig informatie bevatten of dat er gebouwd wordt volgens de DO tekening van de architect. Een definitief ontwerp moet nog vertaald worden naar bouwplaatstekeningen door snel te starten met de bouw wordt hier weinig aandacht aanbesteed. Wij als Ecobuildings kunnen u als aannemer ontzorgen op het gebied van werkvoorbereiding, werktekeningen en eventuele kwaliteitscontrole. Door vooraf aan het project tijdig te beginnen met de werktekeningen kan er een hoop kwaliteit worden toegevoegd aan het bouwwerk.

Vanuit gesprekken kijken wij waar behoefte aan is en welke bouwmethoden de aannemer toepast. Door dit proces te analyseren en af te stemmen met de werktekeningen kan de aannemer blijven bouwen zoals hij altijd heeft gebouwd. Door de werktekeningen op het proces af te stemmen kan er sneller gebouwd worden. Waar een timmerman vroeger zelf een detail moest bedenken op de bouw is dat nu vooraf al bedacht. Zo kan de timmerman blijven timmeren en hoeft hij geen details te bedenken. Een timmerman moet immers doen waar hij goed in is “timmeren”. Vanuit de verschillende engineeringspakketten die wij aanbieden kunnen wij uw gebouwen naar een hoger kwaliteitsniveau tillen.

Top