Bouwmethoden

De opbouw van een strowoning

Er worden meerdere bouwmethoden toegepast voor stro-elementen met elk zijn voor en na delen. Stro-elementen kunnen in het werk geplaatst of geblazen worden. Daarnaast is het ook mogelijk om voorgefabriceerde kant en klare stro-elementen te stapelen. Uiteraard zijn ook combinaties van deze methoden mogelijk. Bij een stro constructie wordt luchtdicht afgewerkt maar de constructie hierbij blijft damp-open.

Houtskelet met strobalen

Stro-elementen kunnen op de bouwplaats worden aangebracht hierbij vormt het dragend houten skelet de centrale structuur van de woning. De invulling van het skelet verschilt. Een standaardmuur van een strowoning bestaat uit een kader van houten regels van 40 cm diep (de dikte van een strobaal). Binnen in het kader zitten nog een aantal verstevigingsbalken zodat het hout niet kromtrekt. De strobalen worden stevig tegen elkaar geperst, zodat de wand voldoende massa krijgt en er geen lucht meer tussen de verschillende balen zit. In een strobouwwand vervult het stro zelf de isolerende werking. Op deze manier kan een isolatiewaarde gehaald worden van RC 6m2K/W. Om een hoger isolatiewaarde te kunnen halen worden houten I-liggers toegepast waardoor een dikker pakket stro kan worden toegepast. Hierdoor kunnen nog hogere RC-waardes worden behaald.

Prefab stro-elementen

Sinds een aantal jaren is de prefabricatie van stropanelen in opkomst. Hierdoor wordt de bouwtijd verkort en is men onafhankelijker van de weersomstandigheden. De prefab elementen worden in de werkplaats gemaakt waardoor ze niet weersafhankelijk zijn. Bij prefab strobouw worden de elementen, bestaande uit een houten frame, opgevuld met strobalen. Er zijn verschillend prefab stro leveranciers welke verschillende manieren gebruiken om de elementen te prefabriceren. Daarnaast kunnen deze elementen ook worden voorzien van inblaasstro.

Houtskelet met inblaasstro

Het inblazen van stro is de nieuwste techniek om volledig natuurlijk te isoleren. Inblaasbare stro is toepasbaar voor zowel nieuwbouw als renovatie, maar het stro wordt niet toegepast als spouwmuurisolatie. Inblaas stro is toepasbaar in alle voor inblaas-isolatie geschikte constructie delen (wanden, daken, vloeren, enz.) De dikte van de inblaas-constructie moet minimaal 10cm zijn. Hierbij wordt het stro fijn gehakseld en wordt deze doormiddel van luchtdruk ingeblazen.

Afwerking

Een strobouwwoning wordt langs de buitenkant vaak afgewerkt met een houten gevelbekleding. Eventueel zou ook een traditionele bakstenen gevel hier voorlangs gemetseld kunnen worden. Bij een strogevel wordt aangeraden om een dicht gevelsysteem te gebruiken. Hierdoor wordt een extra zekerheid ingebouwd. Aan de binnenzijde en eventueel aan de buitenzijde kunnen de in het werk geplaatste strobalen worden voorzien van een leemstuc. Dit zorgt voor een betere warmtebuffer en zorgt er daarnaast voor een extra bescherming voor ongedierte.

Kenmerken en aandachtpunten

  • Een nadelige factor voor de assemblage van stro is dat het stro droog verwerkt en opgeslagen moet worden.
  • Stro en hout nemen stikstof en CO2 op in het groeiproces, daarmee wordt de stikstof en CO2 uitstoot die ontstaat in het bouwproces en transport gecompenseerd.
  • De muren van stro en leem zijn dampopen en geven gecombineerd met een pleisterlaag van leem een gezond en prettig binnenklimaat.
  • Stro isoleert erg goed, tot boven Rc 8,0 hetgeen afhankelijk van de kwaliteit van de balen en de persing.
  • De materialen zijn bio-based en ook Cradle to Cradle

De opbouw van kalkhennep woningen

Er worden meerdere bouwmethoden toegepast met kalkhennep met elk zijn voor- en nadelen. Kalkhennep kan in het werk gestort of gespoten worden. Daarnaast is het ook mogelijk om voorgefabriceerde kant en klare kalkhennep blokken te stapelen. Uiteraard zijn ook combinaties van deze methoden mogelijk.

Gestort

Kalkhennep kan op de bouw gemengd worden om vervolgens handmatig in een tijdelijke klimbekisting te storten. In een nieuwbouwsituatie wordt dit toegepast in buitenwanden, binnenwanden en eventueel de  vloeren en daken. Bij renovaties kan de kalkhennep aan de bestaande constructie verankerd worden. In het werk gestorte kalkhennep is ook geschikt voor de binnen isolatie/renovatie van monumenten waarvan de buitenzijde onaangetast moet blijven.

De vochtregulerende werking en CO2 opnemende kwaliteiten van kalkhennep zijn goede uitgangspunten voor een gezond binnenklimaat. Door de sterk vochtregulerende werking worden vochtproblemen bij steens muren en koudebruggen geneutraliseerd. Het storten van kalkhennep werkt naadloos en is winddicht en damp open met eenvoudige aansluitdetails.

Gespoten

Kalkhennep kan ook gespoten worden aangebracht. Voor het spuiten van kalkhennep zijn verschillende spuitsystemen mogelijk met verschillende kalkhennepmengsels. Deze methode heeft een beperking in de toe te passen laagdikte. Dat is op te lossen door meerdere lagen over elkaar aan te brengen. Dit is vergelijkbaar met spuitbeton. Deze methode is zeer geschikt voor toepassingen in bestaande gebouwen, kelders (half)steens muren en monumenten.

Kalkhennep blokken

Kalkhennep blokken zijn geschikt voor gevelafsluiting en scheidingswanden. Ze worden fabrieksmatig geproduceerd en hebben daarom geen droogtijd tijdens de bouwperiode. Hennep blokken/stenen worden gemaakt van hennepscheven gemengd met kalk, gips of klei.

Prefab

Een recente ontwikkeling binnen de kalkhennepbouw is het toepassen van prefab kalkhennepwanden. De voordelen hiervan zijn dat wanden onder gecontroleerde omstandigheden gemaakt worden en de bouwtijd korter is. Op dit moment wordt voor prefab wanden een kalksoort gebruikt die ervoor zorgt dat de kalkhennep zeer hard is. Dit om kans op beschadigingen tijdens transport zo klein mogelijk te maken.

Afwerking

Een kalkhennepwoning wordt langs de buitenkant afgewerkt met kalkpleister. Dit zorgt voor de nodige waterdichtheid. Kalkpleister is niet hetzelfde als traditionele gevelpleister. In het oppervlak zitten vrij grote poriën. De poriën kunnen worden weggewerkt door de gevel te verven met een compatibele dampopen verfsysteem. Aan de binnenkant komt een dampopen laag kalkpleister of eventueel een dampopen beplating voor de stabiliteit.

Kenmerken en aandachtspunten

  • Door kalkhennep gespoten of gestort aan te brengen is het zeer geschikt voor toepassingen in bestaande gebouwen met ongelijke ondergronden, zoals in kelders en oude muren van monumenten.
  • Doordat kalkhennep in het werk aangebracht wordt kan er naadloos een omhulsel gemaakt worden met een hoge isolatiewaarde en luchtdichtheid wat bijdraagt aan een laag energieverbruik.
  • In het werk gestort of gespoten kalkhennep moet afhankelijk van de dikte en jaargetijde circa één tot drie maanden drogen door middel van overvloedige ventilatie.
  • Doordat kalkhennep ter plekke wordt gemengd is er keuzevrijheid voor de ingrediënten en de mengverhouding daarvan.

Top